От небето

Отвъд пространство и далеч от време,

Като зрънце, като миниатюрно семе,

то съществува, то живее.

И питаш се – кое е то, къде е?

 

И чудиш се дали ти точно

Ще бъдеш подходяща почва

за малкото зрънце, което

пристига право от небето.

 

Но с Господ всичко е възможно,

Със Него няма нищо сложно.

На всеки най-труден въпрос

Той дава отговор – Христос.

 

И ако търсите вратичка

И Той това очаква

Това е семето, което

Ви носи Царство от небето.