Святи Боже! Всичко е от Теб, чрез Теб и за Теб!

Святи Боже!

Всичко е от Теб, чрез Теб и за Теб!

Ти си началото и краят! ­
Ти си безначалието и безкраят!

Мощен в сила, силен в Любов!

Ти, Който ни възлюби толкова много, че даде своя Единствен Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот!

Любовта Ти е толкова щедра, отвъд границите на умовете ни.
Защото Любовта всичко търпи, на всичко се надява.

Ти си Любов, Боже на Светлините!

На теб принадлежи цялата слава сега и завинаги!

Безначален и безкраен! Непобедим и несравним!

Светлина и слава са Твоята корона!

Твоята воля нека да вършат ръцете ни!

Дай ни да вършим Твоята воля!

И никога да не забравяме, че Твоята личност е несравнимо по-важна от всички онези неща, които си ни дал да постигнем!

Твоята личност е в центъра на всичко, а не нашите успехи, постигнати чрез Теб!

„Благословението Господно обогатява, и трудът на човека не ще прибави нищо!“

Твоята личност е несравнимо по-важна от всичко друго!

Сърце чисто сътвори в нас и дух постоянен обновявай!

Далеч от нас да бъдат суетата и славолюбието!

Не на нас, не на нас, но на Твоето име отдай слава, заради верността Си и заради милостта Си!

Победоносен Вседържител! Дай ни победата, Боже!

И цялата слава на тази победа нека да бъде Твоя слава!

Сега и завинаги!

В името на Исус Христос, Възкръсналия Спасител, Царя на царете и Господа на господарите,

Амин!