Българинът не е прост човек.

Българинът не е прост човек.

Те му говорят, той присвива очи и си мисли: „Тия искат да ме

излъжат“.

След което те го излъгват. Но той вече се е досетил!

Казвам ви, българинът не е прост човек.

=======

Благият дар отива на адреса на благодарния:-)))))