Исус Христос власт и политика

БИБЛЕЙСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Print

През 31 г. Сл. Хр. Римската империя е разтърсена от срив във властта. По обвинение в заговор загубва поста и главата си любимецът на император Тиберий – началникът на преторианската гвардия и пръв министър Луций Елий Сеян. Назначените от него висши сановници изпадат в немилост. Сред тях е и управителят на далечната римска провинция Юдея – прокураторът Понтий Пилат. И без това непокорните юдейски поданици вече два пъти открито се бунтуват срещу неговата власт. Но обществено-политическата криза в провинцията е и криза на обществените авторитети: Свещениците-садукеи от Соломоновия храм са мразени от народа заради сътрудничеството си с римляните, доскорошните фарисейски лидери също са отхвърлени – заради лицемерието и високомерието си. С известна симпатия се ползват единствено зилотите – антиримските бойци от галилейските гори. Но недостатъчна, за да обединят народа около себе си. В една съботна сутрин, в синагогата в граничния галилейски град Назарет, млад мъж на име Исус цитира свещените книги…….Юдея вече никога няма дабъде същата. Както и Римската империя. Както и целия свят.