Напрежение

България е прекалено малко пространство за толкова многото паралелни светове, живеещи в нея.
Което създава напрежение.