Гълъбите искат да ни кажат…

Това, което гълъбите искат да ни кажат

не е просто благодарност за трохите,

които тях ще ги направят сити,

а нас ще ни направят важни.

 

Това, което гълъбите искат да ни кажат

и даже с човки се опитват да напишат

сред гордостта на нашия излишък,

небрежно разпиляна по паважа…

 

Това, което гълъбите искат да ни кажат

е нещо синьо, приказно-небесно.

И затова сред вятър и летящи вестници

стоя до тях като войник на стража…

 

Не ме интересуват облаците, мълниите даже!

За всичко друго станах ням и сляп, и глух.

Защото приказно-небесно съм щастлив, че чух

това, което гълъбите искат да ни кажат!