Преходът

Преходът е естественото състояние на българското общество.
Той е необходимата илюзия, че това общество върви нанякъде.